• Sledujte nás

Na stiahnutie

Na voľné použitie
XVI. RIADNE VŠEOBECNÉ ZHROMAŽDENIE SYNODY BISKUPOV (4. – 29. október 2023)
Nástroje na ulahčenie synodálnej konzultácie

List reholiam ohľadom zapojenia sa do Synody (96 kB PDF)

Inštrukcie k zapojeniu sa rehoľníkov a rehoľníčok do synodálneho procesu (85 kB PDF)

KBS Vianočný pozdrav synod (295 kB PDF)

Žilinská diecéza Psychológia a viera (777 kB PDF)

KBS preklad modlidby za synodu (123 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - Návod na stretnutie (118 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - Prezentácia synoda (3.2 MB PowerPoint)

Arcidiecéza Košice - 1. stretnutie (213 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - 2. stretnutie (207 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - 3. stretnutie (199 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - 4. stretnutie (215 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - 5. stretnutie (217 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - 6. stretnutie (226 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - 7. stretnutie (226 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - 8. stretnutie (247 kB PDF)

Eparchia Košice - Kráčanie do Emauz - Rozjímanie (125 kB PDF)

Eparchia Košice - Kráčanie s Kristom - Poézia (67 kB PDF)

Archieparchia Prešov - Zásady spoločného rozlišovania (138 kB PDF)

Spišská diecéza - Prezentácia synoda (3.9 MB PowerPoint)

Spišská diecéza Podklady k 2. téme konzultácií (113 kB PDF)

Spišská diecéza podklady k 3. téme konzultácií (126 kB PDF)

Spišská diecéza podklady k 4. téme konzultácií (120 kB PDF)

Spišská diecéza podklady k 5. téme konzultácií (110 kB PDF) | ::video k 5. téme::

Spišská diecéza podklady k 6. téme konzultácií (165 kB PDF) | ::video k 6. téme::

Spišská diecéza Modlitba za Synodu (192 kB PDF)

Čo hovorí Druhý vatikánsky koncil o Cirkvi (158 kB PDF)

Bratislavská arcidiecéza manuál pre kňazov (675 kB PDF)

Bratislavská arcidiecéza - Facilitovanie konzultačných stretnutí (458 kB PDF)

Návrhy ako vypracovať syntézu zo synodálnych konzultácií (152 kB PDF)

Nitrianska diecéza - video k 1. synodálnej téme (YouTube Video

Nitrianska diecéza - video k 2. synodálnej téme (YouTube Video

Nitrianska diecéza - video k 3. synodálnej téme (YouTube Video

Nitrianska diecéza - video k 4. synodálnej téme (YouTube Video

Nitrianska diecéza - video k 4. synodálnej téme (YouTube Video

Nitrianska diecéza - podklady k 5. téme konzultácií (107 kB PDF)

Nitrianska diecéza - podklady k 6. téme konzultácií (110 kB PDF)

Nitrianska diecéza - podklady k 7. téme konzultácií (97 kB PDF)

Nitrianska diecéza - podklady k 8. téme konzultácií (160 kB PDF)

Nitrianska diecéza - podklady k 9. téme konzultácií - HU (108 kB PDF)

Nitrianska diecéza - podklady k 10. téme konzultácií (138 kB PDF)

Nitrianska diecéza - podklady k 10. téme konzultácií - HU (105 kB PDF)

Biskupská synoda - Inštrukcia o slávení synodálnych zhromaždení (287 kB PDF)

Apoštolská konštitúcia - EPISCOPALIS COMMUNIO (323 kB PDF)

Biskupská synoda - List kňazom (167 kB PDF)

Podnety na zamyslenie pre synodálnu cestu s rodinami (2.1 MB PDF)

Obsah Instrumentum laboris a často kladené otázky (220 kb PDF)

INSTRUMENTUM LABORIS pre prvé zasadanie (október 2023) (612 kb PDF)

INSTRUMENTUM LABORIS pre prvé zasadanie (október 2023) (612 kb PDF)

Prípravný dokument
Synodalita v živote a v misii Cirkvi