• Sledujte nás

Aktuality

Informácie o Synode

V Cirkvi na Slovensku sa začala diecézna fáza synody (aktualizované)

Novosťou súčasnej synody je jej zameranie na zmysel synodálnosti Cirkvi, ako aj jej rozfázovanie do troch štádií: odštartuje na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci väčších regiónov a vyvrcholí v roku 2023 stretnutím biskupov v Ríme. Úvodná fáza spočíva v zapojení veriacich na úrovni diecéz a eparchií (text sme aktualizovali.

18.10.2021, 14:30

Kardinál Duka: Možno tvrdiť, že synodálny proces je určitá príprava na koncil

Pred konkláve, v ktorom bol zvolený pápež František v roku 2013, sa podľa pražského kardinála Dominika Duku kardinálske kolégium zaoberalo určitými aspektami potrebnej reformy cirkevného života preto, že počet veriacich našej Cirkvi sa od Druhého vatikánskeho koncilu zdvojnásobil na 1,3 miliardy veriacich. "Po synode o Amazónii prišiel Svätý Otec k názoru, že je potrebné pripraviť Cirkev na určité zmeny, a to je dôvod, prečo sa vydávame na túto cestu," napísal kardinál Duka Duka pri príležitosti otvorenia synodálneho procesu. Jeho slová sa v nedeľu čítali v kostoloch.

18.10.2021, 14:08

Začala sa diecézna fáza synody: Sme tu pred Tebou, Duch Svätý

„Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc.“ Touto modlitbou sa v nedeľu 17. októbra začala na Slovensku i v miestnych cirkvách po celom svete diecézna fáza synodálneho procesu. Pápež František zaželal veriacim zdarné vykročenie na cestu. Pracovné materiály vypracované Generálnym sekretariátom synody sú k dispozícii v podobe Prípravného dokumentu a Vademéka.

18.10.2021, 13:15

V Spišskej diecéze si veriaci vypočuli pastiersky list Mons. Jána Kuboša

Na začiatok prvej etapy synody si veriaci v Spišskej diecéze vypočuli pastiersky list Mons. Jána Kuboša. „Môžeme povedať, že ide o synodu týkajúcu sa synodality – teda spoločného kráčania cestou života," napísal spišský diecézny administrátor v liste, ktorý prinášame v plnom znení.

17.10.2021, 19:35

Fotografie z otvorenia synodálneho procesu v Bratislavskej arcidiecéze

Prinášame fotografie zo slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri príležitosti otvorenia diecézneho synodálneho procesu Synody o synodalite. 

17.10.2021, 10:35

V kostoloch zaznie pozvanie biskupov pre ľudí k synodálnemu procesu 

Na pozvanie pápeža Františka sa aj Cirkev na Slovensku vydala na cestu synodálneho kráčania. Najbližšiu nedeľu 17. októbra sa v jednotlivých diecézach a eparchiách otvorí prvá fáza synody na tému "Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia". Pri tejto príležitosti si veriaci v kostoloch vypočujú pozvanie biskupov.

15.10.2021, 14:45

V jednotlivých diecézach Slovenska otvoria diecézny synodálny proces

Svätý Otec František 10. októbra 2021 v Ríme slávnostne otvoril synodálnu cestu pod názvom “Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“ a pozýva všetky partikulárne cirkvi, aby sa vydali na túto synodálnu cestu v celej Cirkvi od 17. októbra 2021. Prinášame pozvanie do arci/diecéz a archi/eparchií.

15.10.2021, 14:00

Pápež František na Twitteri: Synoda je cesta duchovného rozlišovania

Svätý Otec František vo štvrtok rozoslal cez sociálnu sieť Twitter odkaz o synodálnej ceste, ktorá sa začala v nedeľu otvorením jej prvej fázy,týkajúcej sa základňovej úrovne diecéz: „Synoda je cestou duchovného rozlišovania, ktoré sa uskutočňuje v adorácii, v modlitbe a v kontakte s Božím slovom.“

15.10.2021, 11:02

Poľský delegát na synode: Synoda vyzýva byť aktívnym členom Cirkvi

Podľa Aleksandra Bańka, delegáta Cirkvi v Poľsku na otvorení synody, je dôležité, aby sa do nej veriaci chceli zapojiť. Veľkou výzvou v tejto súvislosti je prebudenie pocitu stať sa aktívnymi členmi Cirkvi, čo nám bolo vštepené sviatosťou svätého krstu. Je spojená s prevzatím zodpovednosti za Cirkev a jej poslanie vo svete.

13.10.2021, 13:12

Synodálny proces: Učiť sa to, čo znamená žiť spoluzodpovednosť za Cirkev

Portál Českej biskupskej konferencie www.cirkev.cz uvedejnil rozhovor s katolíckym kňazom Jozefom Mikuláškom, jedným z piatich členov národného synodálneho tímu, o význame synodálneho procesu, do ktorého vstúpila celá katolícka cirkev v nedeľu.

13.10.2021, 11:15

Kardinál Tagle: V synodálnom procese sa inšpirujme sv. Jozefom

Svätý Jozef je postava, ktorá môže inšpirovať Cirkev v synodálnom procese iniciovanom pápežom Františkom. Povedal to prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

12.10.2021, 16:54

Twitter Pontifex: Synoda znamená s úžasom objavovať, že Duch Svätý vanie

„Konať synodu znamená vydať sa tou istou cestou ako Slovo, ktoré sa stalo človekom: znamená to ísť v jeho stopách, načúvajúc jeho Slovu spolu so slovami druhých. Znamená to s úžasom objavovať, že Duch Svätý vanie ustavične prekvapujúcim spôsobom, aby nám vnukal nové cesty a nové spôsoby vyjadrovania.“

12.10.2021, 15:07

Biskupi sa stretli na jubilejnom 100. plenárnom zasadnutí v Badíne

Slovenskí biskupi sa na 100. plenárnom zasadaní KBS vrátili k návšteve Svätého Otca na Slovensku. Spoločne pripravili a zaslali poďakovanie Svätému Otcovi, v mene svojom i všetkých veriacich. Zároveň sa zhodli na potrebe zdôrazniť poďakovanie tým, ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení tejto vzácnej návštevy.

12.10.2021, 11:15

Arcibiskup Cabrejos: Synoda bude tiež príležitosťou na témy o migrácii

Predseda Rady latinskoamerických biskupov zdôrazňuje, že synoda bude skvelá príležitosť porozprávať sa o fenoméne migrácie, ktorý charakterizuje aj americký kontinent a je jedným z najväčších evanjelizačných výziev modernej doby. Pre latinskoamerických biskupov je najdôležitejšou vecou pri príprave synody počúvanie Božieho ľudu.

11.10.2021, 14:29

Arcibiskup Kalist: Synodálnosť sa nemôže stať sloganom, tu ide o poslanie

Treba si dávať pozor, aby sa synodálnosť nestala len sloganom. Rozprávanie o synodálnosti nič nezmení, varuje François Kalist. Metropolita z Clermontu vo Francúzsku priznáva, že slovo synodálnosť nie je dobre prijaté. Synodálnosť Cirkvi musí viesť k ochote veriacich zúčastňovať sa na živote Cirkvi a evanjelizácii.

11.10.2021, 14:00

Kardinál Scherer o synode: každý môže prispieť k misii Cirkvi

„Cieľom synody o synodalite, ktorá sa začína, je vrátiť sa k základom Cirkvi v apoštolských časoch a k teológii Druhého vatikánskeho koncilu,“ hovorí metropolita Sao Paulo v Brazílii, podpredseda Rady biskupov latinskej Ameriky kardinál Odilo Pedro Scherer. Podľa kardinála môžeme všetci niečím dôležitým prispieť k misii Cirkvi.

11.10.2021, 12:14

Homília pápeža Františka pri otvorení synody: Stretnúť sa, počúvať, rozlišovať

V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri svätej omši otvorenia Synody o synodalite Cirkvi v nedeľu 10. októbra 2021 v Bazilike sv. Petra. Na slávnosti s textami 28. nedele cezročného obdobia bolo prítomných okolo tritisíc veriacich, medzi nimi najmä členovia prípravného tímu synody, zástupcovia miestnych cirkví z rôznych častí sveta a účastníci úvodného stretnutia reflexie, ktoré sa konalo v predchádzajúci deň v Synodálnej aule vo Vatikáne.

11.10.2021, 09:30

Vo Vatikáne sa začala reflexia na úvod synody

Úvodnou reflexiou za účasti pápeža Františka sa v sobotu 9. októbra vo Vatikáne začal synodálny proces, ktorý bude mať tri fázy zahŕňajúce miestne cirkvi a vyvrcholí v Ríme v roku 2023. Synodu s témou: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia” slávnostne otvorí pápež František v nedeľu 10. októbra svätou omšou vo Vatikánskej bazilike o 10:00.

9.10.2021, 17:46

Príhovor pápeža na úvod synody: Za Cirkev synodálnu, počúvajúcu a blízku

V plnom znení prinášame príhovor pápeža Františka, ktorý predniesol v sobotu 9. októbra 2021 v rámci úvodného dňa reflexie pred otvorením synody, venovanej téme synodality Cirkvi. Svätý Otec vystúpil v Synodálnej aule pred zhromaždenými členmi centrálnych orgánov a komisií Synody biskupov, predstaviteľmi Rímskej kúrie a vybranými zástupcami rozličných zložiek univerzálnej Cirkvi.

9.10.2021, 17:42

Biskupi veriacim: Prosíme vás o láskavú a živú účasť na synode

Prosíme vás o láskavú a živú účasť na synode a želáme vám veľa dobrých zážitkov počas synodálnych stretnutí, píšu poľski biskupi v liste veriacim v súvislosti so 16. generálnym zhromaždením Biskupskej synody. Povzbudzujú nás tiež, aby sme sa modlili za Ducha Svätého, aby otvoril naše srdcia pre to, čo nám chcú povedať iní.

9.10.2021, 07:05

Všetky správy